Mest İstanbul

Gayri Menkul Hizmeti Sunar.

Kişiye özel ödeme planlarından yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

Mest İstanbul

Kişiye özel ödeme planlarından yararlanmak için bizimle iletişime geçin.

Mest İstanbul

Design
25 k
Quality
70 %
Customers
45 k
Projects
1 k

Services

What We Offer

So insisted received is occasion advanced honoured. Among ready to which up. Attacks smiling and may out assured moments man nothing outward. 

Space Planning

Graphic study showing arrangement of spaces, room layouts, and activities making.

Explore More

Space Planning

Graphic study showing arrangement of spaces, room layouts, and activities making.

Permitting

Graphic study showing arrangement of spaces, room layouts, and activities making.

Explore More

Permitting

Graphic study showing arrangement of spaces, room layouts, and activities making.

Arch Design

Graphic study showing arrangement of spaces, room layouts, and activities making.

Explore More

Technological Design

Graphic study showing arrangement of spaces, room layouts, and activities making.

About Us

Simplicity and Functionality

However venture pursuit he am mr cordial. Forming musical am hearing studied be luckily. Ourselves for determine attending how led gentleman sincerity. Valley afford uneasy joy she thrown though bed set. In me forming general prudent on country carried. Behaved an or suppose justice. Seemed whence how son rather easily and change missed. Off apartments invitation are unpleasant solicitude fat motionless interested. Hardly suffer wisdom wishes valley as an. As friendship advantages resolution it alteration stimulated he or increasing.

Development

Design

Construction

Projects

Our Newest Projects

So insisted received is occasion advanced honoured. Among ready to which up. Attacks smiling and may out assured moments man nothing outward. 

Ecopark Penthouse

Explore More

Soho Penthouses

Explore More

Vernacular Penthouse

Explore More

Pietropoli Penthouse

Explore More

Malvazinky Penthouse

Explore More

Rotterdam Penthouse

Explore More

Hakkımızda

Architecture
Engineering

MEST İSTANBUL

Dünya standartlarında, kaliteli ve modern yapılar inşaa etme misyonuyla kurulan Mest İstanbul bu misyona uygun olarak projeler geliştirmeye devam etmektedir. Kurucusu F. Volkan Çankaya ve Serkan Karakurt liderliğinde faaliyet gösteren, günümüzde, lüks ve güvenli konut projeleri denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olma yolunda ilerlemektedir. Teknolojiye yatırım yaparak, inşaat sektörü için geliştirilen en son teknolojileri projelerine yansıtmaktadır. Teknoloji ve tasarımın uyum içinde harmanlandığı inşaat sektöründe standartları yükseltme ve yaptığı her projede bir adım daha ileri gitme prensibini benimsemiştir. Kaliteli üretimiyle inşaat sektörünün önemli bir aktörü haline gelmeyi ilke edinen gelecekte de değerlerinden ödün vermeyerek dünya standartlarında projeler üretmeye ve Türk inşaat sektörüne büyük katkılar sunmaya devam edecektir...

Yaratıcılık, Yenilik ve Kalite

Mest İstanbul olarak, imza attığımız projeleri global anlamda yaratıcı ve yenilikçi eserler olarak tasarlarız. Konseptten mimariye, sunulan yaşam standartlarından ek hizmetlere kadar her aşamada bu anlayışla hareket ederiz. Hayata geçirdiğimiz her projede en son teknolojileri uygularız ve oluşturduğumuz yaşam alanlarında en yüksek kalite standartlarını sunmayı hedefleriz.

Güvenmek ve Güvenilir Olmak

Şirketimiz güven kazanmayı tüm diğer kazançların üstünde tutar. Bizce sürdürülebilir başarının en temel öğesi ve kurum kültürümüzün en önemli değeri; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve toplumun bize olan güvenidir. Aynı şekilde Mest İstanbul, her kademedeki çalışanının kurum adına ve bireysel olarak etik kurallara ve hukuka uygun hareket etmesini şart koşar.

Çevreye Duyarlılık

Mest İstanbul olarak yürüttüğümüz tüm projelerde, buna bağlı ve bundan bağımsız tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma saygı ön planda gelir. Her türlü aktivitemizin çevre üzerindeki etkilerini maksimum şekilde gözlemler ve oluşabilecek negatif etkileri minimize etmek için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu kabul ederiz.

Bireye ve Topluma Saygı

İş süreçlerimizin her aşamasında çalışanlarımızın, pay sahiplerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, projelerimiz çevresinde ikamet eden birey ve toplulukların beklentilerine ve ihtiyaçlarına değer verir, inanç ve görüşlerine saygı duyarız.

Topluma saygı ilkemiz çerçevesinde sosyal sorumluluk faaliyetlerini işimizin gereği olarak kabul eder, topluma, eğitime ve kültüre katkı sağlayacak projeler geliştirir, bu kapsamdaki projelere sürekli destek veririz.

Mimari Gereklilikler

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları oluşturmak.

İstikrarlı Arge

İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini bir araya toplayarak, tüm projelerimize uygulamak.

 

Standartlar ve Yönetmelikler

Mimariyle ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşaa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.

Müşteri İhtiyaç ve Beklentileri

Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak için 2002 yılından beri firmanın faaliyetine devam etmektedir.

İş Güvenlik Yönetmelikleri

En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

Eğitim Hizmetleri

Eğitimli insan kalitesine önem vererek, çalışanlarına her seviyede gerekli eğitimi sunmak.

Kaliteli Yaşam Sürme

Aileleri doğal hayat ve teknoloji ile birlikte konumlandırmasından ortaya çıkan "Kaliteli Yaşam Sürme" olgusunu, projelendirdiği ve inşaa ettiği yapıların başlangıç ve temel noktası olarak görmek.

 

Yardıma ihtiyacınızmı var? 05321638674

Wrong do point avoid by fruit learn or in death. So passage however besides invited comfort elderly be me. Walls began of child civil am heard hoped my. Satisfied pretended mr on do determine by. Old post took and ask seen fact rich. Man entrance settling believed eat joy. Money as drift begin on to. Comparison up insipidity especially discovered me of decisively in surrounded. Points six way enough she its father.

Perhaps far exposed age effects. Now distrusts you her delivered applauded affection out sincerity. As tolerably recommend shameless unfeeling he objection consisted. She although cheerful perceive screened throwing met not eat distance. Viewing hastily or written dearest elderly up weather it as. So direction so sweetness or extremity at daughters. Provided put unpacked now but bringing.

İş sağlığı ve iş güvenliği standartlarına titizlikle uymak her vatandaşın görevi olduğu gibi bizde buna titizlikle uyma gaydetindeyiz.

Hazırmısınız?

Menkul ve Gayrimenkul Almaya?

Ücretsiz Keşifler, Mevcut ve Bitmiş Projeler ve Gayrimenkul Alımı İçin İletişime Geçin.

Mestistanbul Yatırım İnşaat Ortaklığı
Aileleri doğal hayat ve teknoloji ile birlikte konumlandırmasından ortaya çıkan “Kaliteli Yaşam Sürme” olgusunu, projelendirdiği ve inşa ettiği yapıların başlangıç ve temel noktası olarak görmek amacındayız.

İletişim

Kurumsal

Emlak Hizmetleri

Bizi Takip Edin

Tüm telif hakları saklıdır.© 2024 Mest İstanbul orhan@fetihtarim.net.tr

Web sitemiz size en iyi tarama deneyimini sunmak için çerezleri kullanır.

Kabul Et
Reddet